DETTE KURSET GIR DEG RESULTATER: 

✅ Du tar et stort skritt nærmere målet om å snakke flytende norsk.

✅ Du lærer alt du trenger å kunne av norsk grammatikk for å bestå norskprøven.

✅ Du vil kunne snakke og skrive norsk med større selvtillit og riktig grammatikk.

✅ Norsk grammatikk vil ikke lenger være et mysterium. Du vil forstå hvordan systemet fungerer!

✅ Du vil kunne bruke helt riktig ordstilling i både helsetninger og leddsetninger, og bøye alle verb, substantiver og adjektiver riktig.

✅ Du vil forstå mye mer av hva du hører og leser.

✅ Du vil kunne bruke alle verbformer som finnes på norsk.

✅ Du vil oppdage feil du gjør når du snakker og skriver, slik at du kan korrigere deg selv.

✅ Du vil kunne uttrykke deg friere enn før - si det du vil, ikke bare det du kan!

Du kan velge mellom tre ulike kurspakker:

"STANDARD"

8.800 kr

ORDINÆR PRIS

NFI-SU - 3d box design.png

Hele kurset Bli supergod i norsk grammatikk

8 skriveoppgaver med tilbakemelding fra lærer

Tilgang til kurset i 3 år

Facebook-gruppe

Skrivetrening (bonus)

Spørretimer i 6 måneder 

"PREMIUM"

14.700 kr

ORDINÆR PRIS

NFI-SUPRE - 3d Box with space

Hele kurset Bli supergod i norsk grammatikk 

8 skriveoppgaver med tilbakemelding fra lærer (1 per modul)

Tilgang til kurset i 5 år

Facebook-gruppe

Skrivetrening (bonus)

Spørretimer i 1 år

"PREMIUM DOBBEL NP"

19.400 kr

ORDINÆR PRIS

NFI-PD - 3D Box PREMIUM NP SU.png

Hele kurset Bli supergod i norsk grammatikk (med skriveoppgaver)

Hele kurset Bli klar til norskprøven (med tilbakemelding på alle tekster)

Tilgang til begge kursene i 5 år

Facebook-gruppe

Skrivetrening (bonus)

Spørretimer i 2 år

  VIL DU LYKKES MED DET NORSKE SPRÅKET? 

Stopper språket deg fra å søke på drømmejobben? Skjønner du bare halvparten av hva svigermor sier? Føler du deg utenfor i sosiale situasjoner når alle snakker norsk? Vil du gjerne forstå hva alle sier, og bli forstått selv? Føler du deg fortsatt litt som en turist, selv om du har vært lenge i Norge?
Vil du snakke og skrive norsk uten feil

Da er dette kurset for deg! 

Mer enn 70 lærerike videoleksjoner

Morsomme øvingsoppgaver

Arbeidsbok med oppgaver til hver modul (du kan printe den ut hjemme)

PDF-er med lister, oppsummeringer og hjelpeark

Memoreringskort og mp3-er som hjelper deg å lære raskere

Eksamen etter hver modul – og diplom hvis du får alt rett!

Tilgang til vår lukkede kursgruppe på Facebook

Din egen digitale studiedagbok

Hjelp og støtte fra norsklærere med høyt faglig nivå

Du kan studere i ditt eget tempo, og hvor og når du vil!

Du kan laste ned alt kursmaterialet til datamaskinen din og beholde det for alltid!

Garanti! Er du ikke fornøyd, får du pengene tilbake!

TESTIMONIAL LITE irena

«Dette kurset er utrolig lærerikt og enkelt å forstå. Det har hjulpet meg til å bli mye flinkere i norsk grammatikk allerede. Jeg er ikke ferdig med kurset ennå, men jeg har lagt merke til at jeg kan skrive og snakke mer avansert enn før.

Jeg liker at kurset har god oversikt, mye nyttig informasjon og er enkelt å bruke. Det er lagt ned mye arbeid for å veilede oss studenter gjennom hele kurset med lett forståelige menyer.

Jeg vil anbefale dette kurset til alle som ønsker å forbedre sine kunnskaper i norsk. Kort sagt: å bli supergod i norsk. Lykke til!»

Irina Shapalova, barnehageassistent fra Russland

Litt mer om forskjellen på de tre kurspakkene:

Alle kurspakkene inneholder hele kurset Bli supergod i norsk grammatikk og den samme bonusen (skrivetrening). Du får også tilgang til Facebook-gruppa uansett hvilken kurspakke du velger.


Kurspakken "standard" gir deg tilgang til kurset, bonusen og Facebook-gruppa i tre år. Denne pakken inkluderer faglig hjelp fra oss lærere i 6 måneder. Du får tilgang til en spørretime hver uke, og da kan du stille spørsmål om alt du lurer på om språk og grammatikk. Du trenger ikke å være tilgjengelig på internett når det er spørretime. Du kan nemlig stille spørsmålene dine på forhånd og lese svarene etterpå. Du får også oppsummeringer av alle spørsmål og svar fra spørretimen på e-post hver uke. (Denne kurspakken inkluderer ikke tilbakemelding på skriveoppgaver.)


Kurspakken "premium" gir deg tilgang til kurset, bonusen og Facebook-gruppa i fem år. Denne pakken inkluderer 8 skriveoppgaver som du får tilbakemelding på - én oppgave per modul. I tillegg får du faglig hjelp fra oss lærere i 1 år. Du får tilgang til en spørretime hver uke, og da kan du stille spørsmål om alt du lurer på om språk og grammatikk. Du trenger ikke å være tilgjengelig på internett når det er spørretime. Du kan nemlig stille spørsmålene dine på forhånd og lese svarene etterpå. Du får også oppsummeringer av alle spørsmål og svar fra spørretimen på e-post hver uke.

 

Kurspakken "premium dobbel NP" gir deg tilgang til kurset, bonusen og Facebook-gruppa i fem år og du får tilbakemelding på skriveoppgavene. I tillegg får du også kurset Bli klar til norskprøven med i denne pakken. Denne pakken inkluderer faglig hjelp fra oss lærere i to år. Da har du tilgang til spørretimen hver uke (i begge kursene). Du får også tilbakemelding på alle skriftlige tekster i norskprøvenkurset i 1 år.

  

EKSTRA HJELP?

Hvis du ønsker mer hjelp enn det som er inkludert i din kurspakke, er det mulig å kjøpe ekstra Skype-samtaler (med Ingjerd) og tilbakemeldinger på skriftlige tekster (fra Stian). 

ER DETTE KURSET FOR DEG?

Hvis du kjenner deg igjen i ett eller flere av disse punktene, er dette kurset for deg!

 • Du kan snakke og skrive norsk, men har mye igjen å lære av norsk grammatikk.

 • Du føler at du ikke får nok progresjon i norsk, og du ønsker å komme videre til neste nivå.

 • Du vil lære norsk grammatikk på en grundig, systematisk, rask og morsom måte, med videoer, oppgaver og eksperthjelp.

 • Du er lei av å høre "sånn er det bare" når du stiller et spørsmål om grammatikk. Du vil ha et ordentlig svar!

 • Du vil studere når og hvor det passer deg, og i ditt eget tempo.

 • Du vil ha resultater med en gang.

 • Du er klar til å gjøre en innsats!

BSING-laptop-with-course-large

 

se.png

AAA 8 innholdske.png

BILDE SUPERGOD SALGSSIDE modul 1

Modul 1 legger grunnlaget for alt du skal lære videre i kurset. Du vil blant annet lære om de 10 ordklassene, setningsledd, setningsanalyse og plassering av 'ikke'. Etter denne modulen vil du kunne snakke og skrive norsk med riktigere ordstilling, rette dine egne tekster og lære ny grammatikk raskere.

PS. Det er ikke kjedelig! ;-)

modul1.png

modul2forsimplero

Etter modul 2 vil du kunne bruke alle verbtider riktig, både i dagligdagse samtaler og i situasjoner som krever mer avansert språk. Du kommer til å lære alt om de 12 verbformene, hvordan vi bøyer uregelmessige verb, passiv, s-verb, og mye mer!

modul2.png

modul3forsimplero

Hvordan bøyer vi regelmessige og uregelmessige substantiver? Hvilke substantiver er ofte hunkjønn? Hvordan bruker vi bestemt og ubestemt form? Hvordan kan vi bruke alle pronomen riktig? Du får svar på alt dette (og mer!) i modul 3!

modul3.png

modul4forsimplero

Lær å bøye alle adjektiver (både regelmessige og uregelmessige), hvordan vi bruker adjektiver i bestemt form, hvilke adjektiver som skal ha T i intetkjønn, hvordan du kan lage adjektiver av verb, og mye mer!

modul4.png

modul5forsimplero

Mitt favoritt-tema! Du vil blant annet lære om hans, hennes, dens, dets, deres ... og sin! Du vil få full kontroll på alle eiendomsordene og dermed unngå mange misforståelser. Denne modulen handler også om pekeordene (denne, dette, disse ...), mengdeordene (alle, hele, noen, noe ...) og mer!

modul5.png

modul6forsimplero

Kanskje det temaet som skaper størst frustrasjon? Du kommer til å lære veldig mye om stedspreposisjoner, tidspreposisjoner og preposisjoner i vanlige uttrykk. Og så vil du lære forskjellen mellom til og for, og hvordan vi bruker av. Bli kvitt frustrasjonen over preposisjonene en gang for alle!

modul6.png

modul7forsimplero

En veldig lærerik modul! Lær om setningsadverb (og hvor de skal stå i setningen), tidsadverb, stedsadverb, gradsadverb, måtesadverb og så videre! Vi skal også se på modale adverb og hvordan de kan forandre hele betydningen i setningen. Adverb er nøkkelen til avansert bruk av norsk! 

modul7.png

modul8forsimplero

På slutten av kurset skal du lære om de vanligste subjunksjonene: Hvordan vi bruker som, forskjellen mellom at og om, forskjellen mellom hvis og om, og mer. Få riktig ordstilling i leddsetninger, og lær om infinitivskonstruksjoner. Etter denne modulen vil du være supergod i norsk grammatikk!

modul8.png

AAA Du får også.png

pdf-er du kan laste ned
NFI-SU - 00 - BILDE - oppgavetid 2
NFI-SU - 00 - BILDE - quiz 6
NFI-SU - 00 - BILDE - oppgavetid 3
modul-eksamen
kursbevis-for-salgsside-780original
flashcards
studiedagbok dette får du
mp3 dette får du

AAA vent.png

Picture2
NFI-SU - Salgsside Images - Forum

NFI-SU - Salgsvideo Textbox - og en stor bonus.png

EKSTRA MODUL: SKRIVETRENING (BONUS)

Denne bonusen inneholder:

 • Skriveoppgaver på ulike nivåer.

 • Skriveoppgaver til norskprøven og Bergenstesten.
 • Tips til hvordan du kan bli bedre til å skrive på norsk.
 • Guide til hvordan du kan lage en god disposisjon, slik at det blir lettere å skrive.
 • En sjekkliste du kan bruke når du korrektursjekker tekstene dine.
 • Ordforklaringer som er nyttige når du skal skrive en tekst på høyt nivå. Hva er forskjellen mellom en drøfting og en argumenterende tekst, for eksempel?
 • En guide til hvordan du kan skrive en god jobbsøknad på norsk.
 • Eksempler på CV og jobbsøknad + øvingsoppgaver!

... Og mer!

Denne bonusen er inkludert i alle kurspakkene.

NFI-SU - Salgsside Images - Skrivetrening

Vil du ha tilbakemelding på tekstene dine?

NFI-SUPRE - Skriveoppgaver salgsside

Hvis du velger kurspakken Premium, får du 8 skriveoppgaver inkludert i kurset, én for hver modul, og dem får du raskt tilbakemelding på fra lærer (innen noen dager). Læreren retter teksten din og skriver kommentarer og forklaringer på det som er rettet, slik at du vet hva du må jobbe mer med for å forbedre skrivingen din - og grammatikken! 

Skal du ta norskprøven? Hvis du velger kombipakken (Premium dobbel NP), får du også tilbakemelding på alle skriveoppgaver i norskprøvenkurset - med tekstene dine rettet, forklaringer, kommentarer og vurdering slik at du får vite nivået ditt og hva du må jobbe videre med for å bestå norskprøven.

HER kan du lese mer om kurset Bli klar til norskprøven.

Bergenstesten er nedlagt! Siste mulighet for å ta prøven var i 2022. Vi har et bergenstestkurs om du likevel har tenkt å øve på oppgavene i Bergenstesten. Les mer HER. Send oss en mail om du er interessert i det.

  MØT LÆRERNE  

NFI-NO Ingjerd og David polaroid.pngJeg heter Ingjerd Eriksen Hovde, og jeg er utdannet norsklærer. Jeg har holdt norskkurs på alle nivåer, i tillegg til skrivekurs, forberedelseskurs til Bergenstesten og forberedelseskurs til norskprøven. Men det jeg liker aller best, er å undervise i grammatikk - det er derfor jeg har laget dette kurset!

Til venstre kan du se et bilde av meg og min samboer, som har laget kurset sammen med meg. Jeg er norsklæreren, og han er designeren.

Å være norsklærer for voksne innvandrere er min drømmejobb, og jeg føler meg veldig heldig som kan jobbe med dette hver dag.

Jeg liker ekstra godt å forklare komplisert grammatikk på en ukomplisert måte, slik at folk endelig skjønner det og sier: "Aha! Nå forstår jeg! Jeg visste ikke at det var så lett!"

NFI-NO Stian Polaroid.png


Med meg på laget har jeg forfatter, oversetter og norsklærer Stian M. Landgaard. Han vet alt om norske ord og kan alle regler for rettskriving og grammatikk. Lurer du på hva "lapidarisk" betyr? Spør Stian! Han kan alle ordene i ordboka, vet hvordan de skal skrives, uttales, brukes - og sikkert også hvem som bruker dem! Stian er vanligvis den som svarer på spørsmål i spørretimene, og det er han som gir deg tilbakemeldinger på skriftlige tekster du leverer til oss. 

Vi vil gjerne ha deg som student hos oss!

 

Hilsen Ingjerd (norsklærer og grunnlegger av Norsk for innvandrere)

NFI- Ingjerd signature 2019 with NFI Logo.png

 HVA SIER DE ANDRE KURSDELTAKERNE? 

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Ingjerd snakker klart og tydelig og viser med bilder samtidig. Det hjelper meg med å huske ting. Men det viktigste er at kurset ikke er kjedelig! Jeg anbefaler det videre!”

  fra Polen

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Dette kurset har rett og slett vært noe av det beste jeg har vært med på. Jeg hadde lest en del grammatikkbøker før, men ingen bøker kan sammenlignes med dette flotte kurset.”

  fra Spania

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Jeg lærte mye mer enn jeg hadde forventet i dette kurset, og det var virkelig supergodt . Nå kan jeg til og med oppdage noen grammatiske feil i avisene. ”

  fra Egypt

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Kurset var veldig godt, og jeg ventet på nye moduler som om det var min favorittserie på TV!”

  fra Etiopia

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Nå kan jeg også lese aviser og bøker, prate med naboen og høre nyhetene.”

  fra Somalia

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Uansett om du går på skolen eller lærer for deg selv, kan du ikke erstatte dette kurset med noe annet! ”

  fra Polen

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Dette kurset er helt fantastisk! Her får du vite alt du trenger om grammatikk! Jeg har lært mye mer enn jeg trodde.”

  fra Ukraina

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Jeg har lagt merke til at jeg kan skrive og snakke mer avansert enn før.”

  fra Russland

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Jeg føler for første gang at jeg virkelig har fått tak i grunnmuren til det norske språket. Jeg har fått skrivegleden tilbake, takket være passende kursinnhold og den fantastiske læreren”

  fra Iran

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Ingjerd er en fantastisk lærer, hun er kjempeflink til å forklare alt jeg lurer på. Jeg vil anbefale deg å ta dette kurset! Du trenger bare tid, lyst og vilje, og da vil du få all den kunnskapen du trenger om norsk grammatikk.”

  fra Thailand

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Jeg er ikke ferdig med kurset ennå, men jeg gleder meg til hver spørretime og hver gang det kommer en ny modul.”

  fra Hellas

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Jeg har nettopp tatt norskprøven på nivå B1-B2 nå etter bare 9 måneder på skolen. Jeg kommer til å få den beste karakteren, og det er fordi jeg meldte meg på dette fantastiske kurset.”

  fra Syria

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Takket være Ingjerds svært kompetente og smarte veiledning, nøt jeg hvert minutt av opplæringen og lærte med stor glede.”

  fra Bulgaria

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Kurset er godt strukturert, lærerikt og morsomt. Jeg anbefaler "Bli supergod i norsk grammatikk" på det sterkeste.”

  fra Tsjekkia

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Jeg lærte norsk grammatikk ganske fort i dette kurset fordi alt ble forklart på en enkel måte. Siden kurset foregår på nett, kan man studere når man vil. Jeg synes at læreren var flink til å undervise og lett å forstå. ”

  fra Fillippinene

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “Jeg er veldig glad for at jeg bestemte meg for å kjøpe dette kurset. Jeg har lært veldig mye. Hver modul er systematisk strukturert, og hvert problem er veldig godt beskrevet. ”

  fra Polen

 • Castillo Hovde e-learning AS (Norsk for innvandrere)

  “ Etter dette kurset fikk jeg inntrykk av at andre kurs ikke presenterer de viktigste reglene, eller at de er presentert på en mindre oversiktlig og relevant måte. Jeg anbefaler alle som liker å lære på nettet, å kjøpe og bruke dette kurset”

  fra Litauen

 Hvordan fungerer kurset? 

Kurset er inndelt i 8 store moduler, og du får tilgang til én ny modul hver tredje uke. Etter 24 uker har du fått alle modulene i kurset. Hver modul inneholder mellom 7 og 14 leksjoner med videoer, oppgaver og PDF-er du kan printe ut. Noen leksjoner inkluderer også memoreringskort og mp3-er som hjelper deg i læringen. Når du har gjort alle leksjonene i en modul, kan du gjøre repetisjonsoppgavene

Til slutt i hver modul er det en modul-eksamen, slik at du kan teste om du har lært det du skulle. Hvis du får alt rett på eksamen, får du et fint diplom med navnet ditt på. 

Som deltaker på dette kurset får du bli med i en lukket kursgruppe på Facebook. I denne gruppa kan du snakke med de andre kursdeltakerne. Dere kan hjelpe hverandre, stille hverandre spørsmål og dele gleder og frustrasjoner over livet i Norge. :-)

Du ser videoer og gjør oppgaver i ditt eget tempo. Men det er smart å studere litt hver uke, slik at du hele tiden lærer noe nytt, blir bedre i norsk og ikke mister motivasjonen. Du bør beregne 2-6 timer i uka til å jobbe med kurset. Hvis du gjør kurset i normalt tempo, vil du bli ferdig i løpet av 24 uker. 

Hvis du trenger mer tid, gjør det ingenting. Jeg ønsker nemlig at du skal klare å fullføre kurset, og derfor har du tilgang til kurset i 3 eller 5 år (det er avhengig av hvilken kurspakke du velger).

Hvis du vil gjøre kurset på kortere tid enn 24 uker, er det også mulig. 

En gang i uka arrangerer vi en skriftlig spørretime, og da svarer vi (som regel Stian, av og til Ingjerd) på alt du lurer på om norsk språk og grammatikk. Det er ikke nødvendig å være tilgjengelig på internett når det er spørretime, for det er alltid mulig å stille spørsmål på forhånd. Vi sender dessuten ut en oppsummering av spørretimene på e-post hver uke. Hvor lenge du har tilgang til spørretimer, avhenger av hvilken kurspakke du velger. 

Hvis du velger en av premium-pakkene, får du også muligheten til å gjøre 8 skriveoppgaver, én oppgave per modul. Du kan levere oppgavene når du vil, men senest 1 år etter kursstart. Vi retter språket i teksten din og skriver en kommentar, slik at du får vite hva du er god på, og hva du bør øve mer på. (NB! Kurspakken "Standard" inkluderer ikke tilbakemelding på skriveoppgaver.)

VIKTIG: Dette er et aktivt selvstudium, og du har selv ansvar for din egen jobbing. Det er også et gruppebasert kurs, så alle spørsmål om grammatikk må stilles i spørretimene, slik at alle på kurset kan lære av spørsmålene og svarene. Du er selv ansvarlig for å være aktiv, men vi vil hjelpe deg masse på veien.

 SPØRSMÅL OG SVAR OM KURSET 

1. Når starter kurset?

Kurset starter mandag klokken 16.00.


2. Når kan jeg melde meg på?

Påmeldingen er åpen nå. :-)

 

3. Hva koster kurset?

Vi har flere ulike pakker med ulik pris. Se lenger opp på siden for å se hva disse pakkene koster, og hva de inkluderer.


4. Har jeg angrerett?

JA! Og jeg vet ikke om noe annet kurs som har like god angrerett som dette kurset. Jeg gir deg nemlig 30 dagers garanti fra kjøpsdato. Hvis du melder deg på kurset, men finner ut at det ikke passet for deg likevel, får du alle pengene tilbake - uten spørsmål.

 

5. Kan jeg betale i flere deler?

Ja, du kan velge om du vil betale hele kursavgiften ved påmelding (det er billigst), eller om du vil betale i deler. Det koster 60 kr ekstra per del.

 

6. Hvilket nivå har kurset?

I utgangspunktet har jeg ikke satt noe nivå, siden det er et helt komplett grammatikk-kurs. Du lærer alt du trenger å kunne av norsk grammatikk fra A1 til litt over B2. Men det er ikke beregnet på nybegynnere, og derfor er det viktig at du forstår hva jeg sier i videoene, og hva jeg skriver i e-postene. Kurset er ideelt for dem som er på B1-nivå, og som ønsker å komme opp på B2-nivå, men det kan også passe for dem på A2-nivå som vil ha en utfordring, og for dem på B2-nivå som trenger å repetere eller vil perfeksjonere språket sitt.

Hvis du lærte mye av gratiskurset vårt, vil du lære mye av dette kurset også. Husk dessuten at du har 30 dagers garanti, så du risikerer ingenting hvis du oppdager at kurset ikke har riktig nivå for deg!

 

7. Hvordan fungerer skriveoppgavene?

Skriveoppgaver er inkludert i begge premium-pakkene.

Når du leverer en skriveoppgave, retter vi språket og skriver en kort kommentar til teksten din. Et eksempel på en skriveoppgave kan være: "Skriv 5-10 setninger om hjemlandet ditt."

I hver modul får du nye skriveoppgaver hvor du kan øve på det du lærer i den modulen.


8. Jeg skal ta norskprøven ... passer kurset for meg?

Ja. Bli supergod i norsk grammatikk er ikke egentlig et forberedelseskurs til norskprøven, men vi har hatt veldig mange deltakere på kurset som har bestått norskprøven på nivå B2 etter å ha tatt kurset.

Hvis du i tillegg ønsker å øve målrettet mot norskprøven på nivå B1-B2, kan du kjøpe kurspakken "Premium dobbel NP", som inkluderer hele kurset Bli klar til norskprøven.

9. Jeg skal ta Bergenstesten ... passer kurset for meg?

Bergenstesten ble lagt ned i 2022 og kan ikke lenger tas, dessverre.

Men om du likevel ønsker å øve på delprøvene i Bergenstesten, tilbyr vi en kurspakke som inkluderer bergenstestkurset vårt, Bli klar til Bergenstesten. Ønsker du denne kurspakken, må du sende oss en mail om det. 


10. Jeg har ikke råd! Er det verdt det?

Det du får i dette kurset, er verdt mye, mye mer enn kursprisen. Hvis du skulle ha lært det samme i et klasserom, ville prisen ha blitt vanvittig mye høyere. Og du måtte sannsynligvis ha tatt flere kurs for å få like mye innhold et annet sted! Du får rett og slett utrolig mye for pengene. Hva er det verdt for deg å bli god i norsk ...?

 

11. Jeg har lyst til å bli med, men jeg har så dårlig tid! Hvor mye tid trenger jeg per uke?

Hvis du skal følge kursets progresjon og se resultater raskt, bør du sette av minst to timer per uke til å jobbe med kurset, gjerne enda mer. Da vil du bli ferdig med kurset innen 24 uker. Men hvis du blir forsinket, gjør det ingenting - du har nemlig tilgang til kurset i minst to år. Noen trenger mer tid enn andre, og det er helt ok.

 

12. Kan jeg få faktura?

Vi sender ikke faktura til privatpersoner. Derimot får du kvittering på e-post med en gang betalingen er mottatt, og den kan du bruke i regnskapet ditt.

Hvis noen andre skal betale kurset for deg (for eksempel NAV eller arbeidsplassen din), kan vi sende faktura. Ta i så fall kontakt på e-post.

 

13. Kan jeg gi bort kurset i gave?

Ja, det kan du! Du finner mer info om det når du bestiller kurset.

 

14. Jeg er norsklærer ved voksenopplæringen ... kan jeg kjøpe dette kurset og bruke det i undervisningen?

Ja, du kan kjøpe kurset med en egen lærerlisens til bruk i undervisningen. Ta i så fall kontakt med oss på team@norskgrammatikk.no for et godt tilbud.


15. Hvordan kan jeg kontakte dere?

Send en e-post til team@norskgrammatikk.no, så svarer vi så snart vi kan.

NFI- Ingjerd og Stian sammen 2019 uten logo.png