Skal du ta Bergenstesten, men ...

... føler du ikke er godt nok forberedt?

... er usikker på hva du må gjøre for å få det resultatet du ønsker?

... har prøvd å ta testen før uten å lykkes?

... er redd for at du ikke klarer det?

... skulle ønske du fikk litt veiledning

NFI-BT - picture 2.png

Da kan vi hjelpe deg!

NFI-BT - SALGSSIDE - GRØNNE EGENSKAPER - bli kjent.png

slik at du kjenner den som din egen bukselomme!

NFI-BT - SALGSSIDE - GRØNNE EGENSKAPER - masse trening.png

slik at du får øvd deg skikkelig på hver delprøve

NFI-BT - SALGSSIDE - GRØNNE EGENSKAPER - 3 prøveeksamener.png

med skriftlig tilbakemelding og vurdering fra lærer

NFI-BT - SALGSSIDE - GRØNNE EGENSKAPER - veiledning.png

vi svarer på dine spørsmål hver uke!

 Du kan velge mellom fire ulike kurspakker. 

 Velg den kurspakken som passer best for deg og ditt budsjett. 

"Trolltunga"

3699 KR

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Trolltunga.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 4 måneder
+
prøveeksamen med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Gaustatoppen"

6099 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Gaustatoppen.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 6 måneder
+
1 prøveeksamen med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Snøhetta"

8499 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Snøhetta.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 8 måneder
+
2 prøveeksamener med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Galdhøpiggen"

10 899 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Galdhøpiggen.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 10 måneder
+
3 prøveeksamener med tilbakemelding og vurdering fra lærer


Kurset består av 5 store moduler som gir deg masse trening i de fem delprøvene på Bergenstesten. Vi går gjennom hvordan oppgavene ser ut og vurderingskriteriene, og du får veiledning i hvordan du kan løse oppgavene. Så får du mange øvingsoppgaver slik at du kan øve selv. 

Etter de fem modulene kan du ta prøveeksamen. Hvor mange prøveeksamener som er inkludert i ditt kurs, er avhengig av hvilken kurspakke du velger. Velg mellom ingen, 1, 2 eller 3 prøveeksamener.

Når du gjør en prøveeksamen, får du virkelig testet deg selv og sjekket om du er klar for den ekte Bergenstesten. Du får en grundig tilbakemelding fra læreren med kommentarer og vurdering av ditt nivå ("ikke bestått", "bestått" eller "godt bestått") på hver delprøve, slik at du vet hva du må jobbe videre med for å få det resultatet du ønsker.

START: Informasjon og motivasjon

Før kurset starter, får du tilgang til introduksjonsmodulen som gir deg nyttig informasjon om Bergenstesten og hvordan kurset fungerer. 

Du får tilgang til denne modulen rett etter påmeldingen.

NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve - START.png
NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M1.png

MODUL 1: Trening i leseforståelse
(delprøve 1)

I denne modulen får du innsikt i hvordan leseoppgavene i Bergenstesten ser ut og hvordan de blir vurdert. Men det viktigste er at du får masse lesetrening med oppgaver som ligner på de du får i Bergenstesten.

Modulen inneholder 10 sett med leseoppgaver (30 tekster til sammen). Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten. Du kan gjøre oppgavene digitalt, eller du kan skrive ut oppgavene og løse dem med penn og papir. Til slutt kan du sammenligne dine svar med fasiten og se resultatet ditt ("ikke bestått", "bestått" eller "godt bestått").

MODUL 2: Trening i lytteforståelse
(delprøve 2)

Denne modulen viser deg hvordan lytteoppgavene i Bergenstesten ser ut og hvordan de blir vurdert. Og så får du lytteøvelser med oppgaver som ligner på de du får i Bergenstesten.

Modulen inneholder 10 sett med lytteoppgaver (250 lytteoppgaver til sammen). Akkurat som med leseoppgavene kan du velge om du vil gjøre oppgavene digitalt (de rettes automatisk), eller du kan gjøre oppgavene på papir og sjekke resultatet ditt selv ("ikke bestått", "bestått" eller "godt bestått").

Du kan lese en transkripsjon av lytteoppgavene etterpå, slik at du kan sjekke om du hørte riktig.

NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M2.png
NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M3.png

MODUL 3: Trening i å skrive referat
(delprøve 3)

I denne modulen får du vite hvordan referatoppgaven i Bergenstesten ser ut, og hvordan teksten din blir vurdert. Så får du noen tips til hvordan du selv kan skrive et godt referat

Modulen inneholder 5 sett med referatoppgaver. Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten. Hver oppgave inneholder en lydfil med et intervju, oppgavetekst med momentliste og transkripsjon av intervjuet slik at du kan sjekke om du hørte riktig. Du får også se lærerens stikkord til momentene som du kan sammenligne med dine egne notater, og lærerens eksempelsvar på samme oppgave som du har gjort.

Du får lese flere eksempelbesvarelser skrevet av andre studenter og se hvordan de har blitt vurdert ("ikke bestått", "bestått" og "godt bestått").

MODUL 4: Trening i grammatikk, ord og uttrykk
(delprøve 4)

Denne modulen trener deg i delprøve 4, som skal teste hvor god du er i grammatikk, og hvor god forståelse du har av norske ord og uttrykk. Vi starter med å se hvordan oppgavene ser ut, hvordan svarene dine blir vurdert, og hvordan du kan løse oppgavene på en smart måte.

Så får du 10 sett med oppgaver om grammatikk, ord og uttrykk (300 oppgaver til sammen). Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten. Du velge om du vil gjøre oppgavene digitalt og få en tilbakemelding med en gang, eller om du vil sammenligne dine svar med fasiten og se resultatet ditt ("ikke bestått", "bestått" eller "godt bestått"). 

Til slutt i modulen er det en bonus med mange ekstraoppgaver hvor du kan øve deg på grammatikk som ofte dukker opp i denne delprøven.

NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M4.png
NFI-BT - DEL 1 - Trening i hver delprøve M5.png

MODUL 5: Trening i skriftlig produksjon
(delprøve 5)

I denne modulen får du vite hvordan en oppgave i skriftlig produksjon ser ut, og hvordan teksten din blir vurdert. Vi går nøye gjennom vurderingskriteriene, og du får du noen tips til hvordan du kan velge tema, lage disposisjon og skrive denne teksten selv. 

Modulen inneholder 5 sett med skriveoppgaver. Oppgavene ligner på de du får på Bergenstesten. 

I tillegg får du lese lærerens eksempelsvar på samme oppgave, og lese flere eksempelbesvarelser skrevet av andre studenter og se hvordan de har blitt vurdert ("ikke bestått", "bestått" og "godt bestått").

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL HVER UKE

Du får hjelp og veiledning fra oss lærere hver uke i opptil 10 måneder.

Hver uke arrangerer vi en spørretime hvor du vi svarer på dine spørsmål om Bergenstesten, norske ord, uttrykk og grammatikk, eller noe annet. Du bestemmer. Det er mulig å stille spørsmål på forhånd.

Hvor lenge du får veiledning av oss, avhenger av hvilken kurspakke du velger.

NFI-BT - SPØRRETIMER.png

OPPTIL TRE PRØVEEKSAMENER

Når du er ferdig med de fem modulene i kurset, kan du ta en "prøvebergenstest" som vi har laget. På den får du tilbakemelding fra en norsklærer med høy faglig kompetanse i norsk og masse kunnskap om Bergenstesten.

Du får vite resultatet ditt på hver delprøve og resultatet ditt sammenlagt, enten det er ikke bestått, bestått eller godt bestått. Læreren retter skriveoppgavene dine og gir deg kommentarer på dem, og du får vite nøyaktig hva du må jobbe videre med for å få det resultatet du ønsker.

Vi bruker lang tid på hver eksamen, så du får en skikkelig grundig tilbakemelding. 

Hvor mange prøveeksamener som er inkludert, er avhengig av hvilken kurspakke du velger.

NFI-BT - PRØVEEKSAMENER.png
NFI-BT DETTE FÅR DU I KURSET - Introvideo big.png

INTROVIDEOER FOR HVER MODUL

I begynnelsen av hver modul finner du en introduksjonsvideo hvor du får vite alt du trenger om oppgavene på Bergenstesten, og hva som skal til for å få bestått eller godt bestått.

Du får også tips til hvordan du kan jobbe med oppgavene i kurset og hvordan du kan forberede deg godt på delprøven.

OPPGAVESETT I PDF

Hver modul inneholder flere sett med oppgaver i PDF-format, som du kan printe ut og gjøre på papir. 

NFI-BT - Dette får du i kurset - oppgaver.jpg
NFI-BT - Dette får du i kurset - studenttekst.jpg

TEKSTER SKREVET AV ANDRE STUDENTER

Du kan lese andre studenters besvarelser av delprøve 3 og 5 (referat og skriftlig produksjon), og i tillegg kan du se en detaljert korrektur og vurdering av tekstene. Du får se eksempler på både ikke bestått, bestått og godt bestått - og hvorfor de har fått det resultatet.

LÆRERENS EKSEMPELTEKST

Se hvordan vi ville ha løst oppgaven! Alle oppgavene i modul 3 og 5 inneholder en besvarelse som vi har skrevet. 

I modul 3 finner du også lærerens stikkord til intervjuene.

NFI-BT - Dette får du i kurset - lærerens.jpg
NFI-BT DETTE FÅR DU I KURSET - digitalt.png

GJØR OPPGAVENE DIGITALT ELLER PÅ PAPIR

Du kan velge om du vil gjøre oppgavene digitalt på PC, eller om du vil printe ut PDF-filer og gjøre dem på papir, slik at du får en mer realistisk opplevelse av eksamen.

MANGE GODE TIPS OG NYTTIG INFORMASJON

I kursportalen finner du mye nyttig info, som transkripsjoner av intervjuene, tips om tekstbinding når du skriver ditt eget referat eller skriftlige produksjon, og vi viser deg hvordan du kan lage en god disposisjon før du begynner å skrive, og mye annet.

NFI-BT DETTE FÅR DU I KURSET - morsomme.png

 Du kan velge mellom fire ulike kurspakker. 

 Velg den kurspakken som passer best for deg og ditt budsjett. 

"Trolltunga"

3699 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Trolltunga.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 4 måneder
+
prøveeksamen med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Gaustatoppen"

6099 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Gaustatoppen.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 6 måneder
+
1 prøveeksamen med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Snøhetta"

8499 KR

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Snøhetta.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 8 måneder
+
2 prøveeksamener med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Galdhøpiggen"

10 899 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Snøhetta.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 8 måneder
+
2 prøveeksamener med tilbakemelding og vurdering fra lærer

NFI-NO Stian Polaroid.png

Stian M. Landgaard har hovedansvaret for kurset.

I tillegg til å ha mye kunnskap om Bergenstesten og erfaring med å vurdere skriftlige oppgaver, har han stålkontroll på det norske språket. Stian er også forfatter og oversetter i tillegg til å være norsklærer.

Stian har laget de fleste oppgavene i kurset, og han er dessuten den som gir tilbakemeldinger på skriveoppgavene.

Stian er tilgjengelig via e-post og i kursgruppa og hvis du har spørsmål underveis i kurset.

Ingjerd New polaroid.png

Ingjerd Eriksen Hovde er grunnlegger av Norsk for innvandrere og har laget kurset i samarbeid med Stian.

I tillegg til forberedelseskurs til Bergenstesten, har Ingjerd holdt norskkurs på alle nivåer, skrivekurs og  forberedelseskurs til norskprøven.

Ingjerd er også tilgjengelig via e-post og i kursgruppa gjennom hele kursperioden.

1. NÅR STARTER KURSET?

Kurset starter mandag 28. januar klokka 12:00!

(Men du kan melde deg på allerede nå. Du får tilgang til kursportalen og introduksjonsmodulen med en gang.)

 

2. HVOR ER KURSET?

Hele kurset er på internett. Du kan studere hvor og når du vil, bare du har en PC/Mac med tilgang til internett. Du får brukernavn og passord til kursportalen på e-post rett etter at du har meldt deg på.

 

3. NÅR OG HVOR KAN JEG MELDE MEG PÅ?

Du kan melde deg på allerede nå.

Slik gjør du det: Se på oversikten over kurspakker på denne siden, og velg den kurspakken som passer best for deg. Trykk deretter på KJØP-knappen. Da kommer du videre til påmeldingssiden. 

Kurset starter mandag klokka 12:00, men du får brukernavn og passord til kursportalen med en gang.

 

4. HVA KOSTER DET?

Vi har fire forskjellige kurspakker med ulik pris. Sjekk oversikten over kurspakkene på denne siden for å se hva de forskjellige kurspakkene koster og hva de inneholder.

 

5. HVA FÅR JEG I KURSET?

Modul 1-5 gir deg masse trening i hver delprøve. Deretter kan du levere inn opptil tre prøveeksamener som du får tilbakemelding på. I tillegg kan du stille spørsmål til oss lærere hver uke.

Din kurspakke bestemmer hvor mange prøveeksamener du har tilgang til (0-3 stk.), og hvor lenge du får hjelp av oss lærere (4-10 måneder).

 

6. HVORDAN BRUKER JEG KURSET?

Modul 1-5 gjør du på egen hånd. Du velger selv når og hvor du vil studere, men du bør gjøre leksjonene i den rekkefølgen vi har satt opp. Du kan stille oss spørsmål når som helst. Vi svarer hver uke.

Prøveeksamenene har faste innleveringsfrister som du må holde hvis du ikke vil miste tilbakemeldingen fra læreren.

 

7. HVA SLAGS HJELP FÅR JEG AV LÆRERNE?

Vi har skriftlig spørretime på nett hver torsdag mellom 14 og 16. Du kan stille dine spørsmål på forhånd hvis du har annet å gjøre den tiden.

Hvis du har prøveeksamener inkludert i din kurspakke, får du også skriftlige tilbakemeldinger med vurdering på disse.

 

8. HVORDAN FUNGERER SPØRRETIMENE?

Når du starter kurset, får du samtidig tilgang til en egen nettside hvor du kan skrive spørsmål til oss når du vil.

Og du kan spørre oss om hva du vil, enten det er spørsmål om oppgavene i kurset, om Bergenstesten, forklaringer til grammatikk, ord og uttrykk eller annet du lurer på. 

Vi svarer på torsdager, men du kan skrive dine spørsmål når som helst.

Hvor lenge du har tilgang til spørretimer, avhenger av hvilken kurspakke du velger.

Viktig: vi gir ikke tilbakemeldinger på skriveoppgaver i spørretimene - det får du på prøveeksamen.

 

9. HVORDAN FUNGERER PRØVEEKSAMENENE?

Når du er ferdig med de fem treningsmodulene, kan du gjøre en eller flere "prøvebergenstester" som vi har laget. Det foregår slik:

  • Du gjennomfører din prøveeksamen hjemme på egen hånd og leverer inn din eksamensbesvarelse til læreren.
  • Læreren retter din eksamen og gir deg en grundig tilbakemelding via e-post (innen 3 uker etter at du leverte).
  • Du leser nøye tilbakemeldingen fra læreren, og jobber videre med det du trenger å øve på.

 

10. HVA STÅR DET I TILBAKEMELDINGEN FRA LÆREREN?

I tilbakemeldingen på prøveeksamen får du vite resultatet ditt for hver delprøve og resultatet ditt sammenlagt. Du får begrunnelser for resultatene. Læreren retter skriveoppgavene dine (delprøve 3 og 5), skriver kommentarer og forklaringer til dem, vurderer tekstene dine ut fra Bergenstestens vurderingskriterier, og gir deg råd om hva du bør jobbe videre med for å få det resultatet du ønsker deg på den ekte Bergenstesten. Du får også fasit med forklaringer på delprøve 1, 2 og 4.

 

11. NÅR ER INNLEVERINGSFRISTENE FOR PRØVEEKSAMENENE?

  • Prøve 1 må leveres senest 5 måneder etter kursstart.
  • Prøve 2 må leveres senest 7 måneder etter kursstart.
  • Prøve 3 må leveres senest 9 måneder etter kursstart.

Du kan levere mye tidligere enn dette om du ønsker det. 

Du får se datoer med innleveringsfristene i din kursplan etter at du har meldt deg på kurset.

 

12. HVA SKJER OM JEG IKKE LEVERER INN MIN PRØVEEKSAMEN FØR FRISTEN?

Hvis du ikke leverer inn din prøveeksamen til læreren før innleveringsfristen går ut, mister du tilbakemeldingen fra lærer.

Vi gjør ingen unntak, så det er veldig viktig at du setter av nok tid til å jobbe med kurset og prøveeksamenene når du melder deg på.

Men hvis du studerer jevnt og jobber godt med kurset uten å ta lange pauser, har du masse tid til å gjennomføre prøveeksamen også. 

 

13. HVOR LANG TID TAR DET Å GJØRE FERDIG KURSET?

Det varierer litt mellom modulene, men du bør regne med å bruke rundt 10-20 timer per modul og 5-7 timer per prøveeksamen.

I tillegg bør du sette av tid til å jobbe med språket ditt mellom hver prøveeksamen hvis det er nødvendig for at du skal bestå Bergenstesten. Hvor lang tid det tar, vil variere fra person til person og hvilket nivå du er på når du starter.

 

14. HVOR LENGE HAR JEG TILGANG TIL KURSET?

Du har tilgang til hjelp fra oss lærere i 4-10 måneder (det er avhengig av hvilken kurspakke du velger), men du vil ha tilgang til alt kursmaterialet på nett i 3 år.

 

15. HVORDAN BETALER MAN FOR KURSET?

Du betaler med bankkort eller kredittkort når du melder deg på kurset.

Da blir betalingen registrert med en gang, du får kvittering på e-post med en gang, og du får tilgang til kursportalen med en gang.

 

16. KAN JEG DELBETALE?

Ja. Du kan dele opp betalingen i flere deler (måneder). Du finner flere alternativer for delbetaling på påmeldingssiden. Hvis ingen av de tilgjengelige alternativene passer for deg, kan du sende oss en e-post, så lager vi en egen avtale om delbetaling for deg.

 

17. KAN DERE SENDE FAKTURA?

Vi sender ikke faktura til privatpersoner.

Men hvis arbeidsgiveren din skal betale kurset for deg, kan vi sende faktura (uten delbetaling). 

 

18. JEG HAR IKKE SÅ GOD RÅD ... ER DET VERDT DET?

Tenk på hva det koster for deg å ikke bestå Bergenstesten.

Selve eksamen er dyr, men et dårlig resultat vil koste mye mer hvis det for eksempel gjør at du ikke kan ta utdanning eller ikke får autorisasjon til å jobbe med faget ditt i Norge.

Hva er det verdt for deg å bestå testen? Og hva er det verdt for deg å bli tryggere i norsk?

 

19. HAR JEG ANGRERETT?

Jepp, du har 15 dagers garanti/angrerett. Det betyr at du kan ombestemme deg fram til 15 dager etter kursets startdato. Send i så fall en e-post til oss og si ifra om det (innen 15 dager).

 

20. JEG HAR ET ANNET SPØRSMÅL OM KURSET ... HVORDAN FÅR JEG SVAR?

Hvis du lurer på noe annet om kurset, kan du kontakte oss på denne e-postadressen: team@norskgrammatikk.no 

Vi svarer så snart vi kan. :-)

NFI-NO - Ingjerd and Stian.png

 Du kan velge mellom fire ulike kurspakker. 

 Velg den kurspakken som passer best for deg og ditt budsjett. 

"Trolltunga"

3699 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Trolltunga.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 4 måneder
+
prøveeksamen med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Gaustatoppen"

6099 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Gaustatoppen.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 6 måneder
+
1 prøveeksamen med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Snøhetta"

8499 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Snøhetta.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 8 måneder
+
2 prøveeksamener med tilbakemelding og vurdering fra lærer

"Galdhøpiggen"

10 899 kr

totalt

NFI-BT - Design - Elements - 3D Box - Snøhetta.png

Nettkurset "Bli klar til Bergenstesten"
+
Spørretimer hver uke i 8 måneder
+
2 prøveeksamener med tilbakemelding og vurdering fra lærer